Polityka prywatności

I. Wstęp

Niniejsza strona internetowa (dalej: „Serwis”) jest serwisem Kancelarii Adwokackiej Adwokata Michała Liżewskiego i Kancelarii Adwokackiej Adwokat Judyty Latymowicz (zwane dalej łącznie „smart.lawyers group”), kancelarii prawnych świadczących kompleksowe usługi prawne, mające biuro i siedziby w Warszawie.
Dane rejestrowe kancelarii wchodzących w skład smart.lawyers group:

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Liżewskiego:
Jana Ostroroga 29/167, 01-163 Warszawa, NIP: 769-21-06-183

Kancelaria Adwokacka Adwokat Judyty Latymowicz:
Ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP: 922-28-70-657

Adres biura:
Ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej strony lub Polityki Prywatności, prosimy o kontakt na następujący adres: kancelaria@smartlaw.pl.

II. DANE OSOBOWE

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika strony (zwanego dalej „Użytkownikiem”) przetwarzane są przez smart.lawyers group (dane rejestrowe powyżej), tj. Kancelarię Adwokacką Adwokata Michała Liżewskiego i Kancelarię Adwokacką Adwokat Judyty Latymowicz, które są Administratorami Danych Osobowych. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą zgodnie z RODO oraz innymi odpowiednimi przepisami.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane wyłącznie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych danych przez Użytkownika, a następnie przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza lub mailowo przez Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może dotyczyć imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania/siedziby, numeru telefonu, adres IP komputera.

Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko oraz adres e-mail) są wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika.

Podczas korzystania przez Użytkownika ze strony automatycznie zbierane są dane dotyczące parametrów połączenia (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, dane geograficzne zapewnione przez ISP). Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne podobne technologie.

Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika będą wykorzystywane przez smart.lawyers group dla celów, dla których zostały one przez użytkowników udostępnione (tj. przetworzenia zgłoszenia), jak również (w przypadkach gdy wymagana będzie zgoda użytkownika) w celach, na które Użytkownik wyraził osobną opcjonalną zgodę – stosownie do zakresu wyrażonej przez Użytkownika zgody.

smart.lawyers group może przetwarzać również dane osobowe Użytkowników w innych celach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawnymi (przede wszystkim w celu realizacji umowy).

Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne.

Użytkownikom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, w tym zwłaszcza prawo do: (a) dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania smart.lawyers group, (b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, (c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Dane osobowe Użytkowników, jak również inne przetwarzane dane na temat Użytkowników, nie będą przekazywane innym osobom lub podmiotom bez zgody Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, gdy takie przekazanie jest dopuszczalne lub wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

smart.lawyers group zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Serwisu i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisu i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkowników.

III. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Jednocześnie smart.lawyers group wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownika powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, smart.lawyers group rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

Scroll Up