Poznaj nas

Judyta Latymowicz

Adwokat, wykładowca akademicki, ekspert z zakresu Azji Południowej. Absolwentka studiów doktoranckich i magisterskich na Wydziale Orientalistycznym UW ze specjalizacją z indologii i języka bengalskiego oraz studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Specjalista z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego, zagadnień związanych z wprowadzaniem nowych produktów na rynek, zarządzania własnością intelektualną, ochroną danych osobowych oraz bieżącą obsługą biznesową polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Pomaga dostosowywać modele biznesowe do wymogów prawnych w celu minimalizacji ryzyka odpowiedzialności. Posiada również duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, w tym sporów transgranicznych.

Doradza start-upom, przedstawicielom branży kreatywnej oraz podmiotom zagranicznym, zwłaszcza z Azji, w tym głównie z Indii, jak również polskim przedsiębiorcom planującym inwestycje w Indiach.

Michał Liżewski

Adwokat, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami. Specjalizuje się w obsłudze prawnej projektów infrastrukturalnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), koncesji i spółek celowych oraz w formie tradycyjnych zamówień publicznych.

Z sukcesami doradzał przy realizacji pilotażowych inwestycji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce zakończonych zawarciem umowy o PPP i pozyskaniem finansowania, zdobywając uznanie klientów zarówno po stronie publicznej, jak i prywatnej. Doradza również przy realizacjach inwestycji na rynkach zagranicznych, posiadając doświadczenie zdobyte m.in. na rynku ukraińskim i indyjskim. Jest autorem publikacji i prelegentem na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce PPP.

Świadczy obsługę prawną na rzecz klientów publicznych, usługodawców, producentów oraz dostawców technologii, zarówno w ramach bieżącej obsługi prawnej, jak i przy wdrażaniu projektów innowacyjnych w sektorze prywatnym i publicznym.

Prywatnie miłośnik alternatywnej muzyki rockowej, a także pasjonat dalekich podróży i fotografii podróżniczej.

ANNA MĄDRAWSKA-DZIEDZIC

Radca prawny, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki prawa nieruchomości. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu oraz negocjowaniu umów związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym, w tym umów o roboty budowlane oraz umów o prace projektowe. Wielokrotnie uczestniczyła w negocjacjach dotyczących najmu nieruchomości komercyjnych, reprezentując w zależności od projektu zarówno wynajmujących, jak i najemców. Wspiera Klientów w procesach wdrażania oraz stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO).

Prowadzi postępowania sądowe, w tym w spory dotyczące umów o roboty budowlane, umów najmów komercyjnych oraz postępowania sądowo-administracyjne.

Doradza deweloperom, zarządcom nieruchomości, spółkom budowlanym i projektowym. Wspiera także klientów indywidualnych.

Scroll Up