India Desk

Liberalizacja indyjskiej gospodarki oraz wzmacnianie relacji gospodarczych z Polską powoduje, że coraz większa liczba przedsiębiorców jest zainteresowana rozwijaniem swojej działalności w Indiach. Jednocześnie przedsiębiorcy indyjscy szukają możliwości inwestycyjnych w Polsce, co procentuje systematycznym wzrostem wymiany handlowej pomiędzy Polską a Indiami, a tym samym tworzeniem coraz większej liczby polsko-indyjskich przedsięwzięć.

Posiadamy specjalistyczną wiedzę o rynku indyjskim, rozumiemy lokalne uwarunkowania i różnice kulturowe, współpracujemy z renomowanymi  kancelariami prawnymi w Indach, dlatego jako nieliczni na rynku oferujemy kompleksową obsługę prawną polsko-indyjskich projektów biznesowych dopasowaną do indywidualnych potrzeb każdego  z naszych klientów.

Przy współpracy z indyjskimi partnerami doradzamy klientom polskim i indyjskim w ramach ich bieżącej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych obszarów:

  • Doradztwo w zakresie różnych rodzajów transakcji przeprowadzanych zarówno w Polsce, jak i w Indiach;
  • Doradztwo w zakresie zabezpieczeń transakcji handlowych;
  • Doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, patentów;
  • Doradztwo w zakresie joint-ventures oraz innych modeli współpracy w Polsce i w Indiach;
  • Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów handlowych;
  • Doradztwo biznesowe, zarządzanie ryzykiem;
  • Szkolenia z zakresu różnic kulturowych oraz kultury biznesu w Polsce i w Indiach.
Scroll Up